Project Partner change

Zmiana składu grupy partnerskiej – Uniwersytet w Paderborn dołączył do konsorcjum MaMLiSE

Z dniem 1 lipca 2022 nastąpiła zmiana składu konsorcjum projektu MaMLiSE. Uniwersytet w Bielefeld opuścił nasze partnerstwo, a jego miejsce zajął Uniwersytet w Paderborn. Zmiana ta wynika z faktu, że prof. Sandra Ballweg, główna osoba do kontaktu i główny ekspert w zespole Uniwersytetu Bielefeld, otrzymała stanowisko profesora na Uniwersytecie w Paderborn (Niemcy), czego jej serdecznie gratulujemy. Zamiana partnerów nie wpływa na harmonogram zadań projektowych i termin ich ukończenia.
Informacje o nowym Partnerze I składzie zespołu w Paderborn TUTAJ

Change in the composition of the partnership – the University of Paderborn has joined the MaMLiSE consortium

As of July 1, 2022, there has been a change in the composition of the MaMLiSE project consortium. The University of Bielefeld has left our partnership, and the University of Paderborn has taken its place. This change is due to the fact that Prof. Sandra Ballweg, the contact person and chief expert on the Bielefeld University team, has been offered a professorship post at the University of Paderborn, on which we congratulate her. This change does not affect the schedule of the project tasks and the deadline for their completion.
Information about the new partner and its team is HERE